Proiectul Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci.

Muzeul Judeţean Buzău propune amenajarea în sediul său a unui spaţiu expoziţional pentru o colecţie unică în ţară şi foarte rară la nivel internaţional, Colecţia primului globe-trotter român, Dumitru Dan. Implementarea proiectului va asigura impulsionarea activităţii culturale şi turistice atât la nivelul judeţului cât şi la nivelul regiunii.
Acest proiect beneficiază de finanţare nerambursabilă provenind de la Mecanismul Financiar SEE, prin Programul PA16/RO12, Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, schema de granturi mici.

În anul 2016 se vor împlini 100 de ani de la finalizarea călătoriei pe jos în jurul Pământului, un eveniment important pentru istoria locală şi națională şi foarte rar la nivel internațional. Aniversarea acestui centenar o vom realiza într-un cadru festiv, vernisându-se cu această ocazie expoziția dedicată Colecției Dumitru Dan, amenajată într-o sală a Muzeului Județean Buzău, din secția de Istorie.

Urmărim dezvoltarea la un nivel superior a oportunităților de promovare şi dezvoltare a culturii în general, cu accent pe cercetarea științifică şi valorificarea ei, pe revitalizarea patrimoniului cultural şi imaterial care poate deveni o şansă pentru comunitatea umană actuală (socială, economică, educațională, turistică). Direcțiile de implicare socială a prezentului proiect se referă în special la „integrarea” colecției Dumitru Dan în patrimoniul cultural şi imaterial „activ” al comunităților (din mediul urban şi rural) şi la educarea formală şi informală, în special a celor tineri şi a cetățenilor de etnie rromă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: Prezervarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural din România şi creşterea atractivității turistice a oraşului Buzău datorită valorificării patrimoniului cultural
Obiective specifice:
1. Cercetarea pluridisciplinară a bunurilor cu valoare istorico-documentară din cadrul Colecției Dumitru Dan, primul globe-trotter român
2. Digitizarea unui număr de 677 de bunuri de patrimoniu deținute de 3 muzee: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Sportului din Bucureşti şi Complexul Muzeal „I. Antonescu” din Bacău care vor constitui „Colecția Dumitru Dan”
3. Revitalizarea patrimoniului imaterial şi cultural prin reconstituirea a 6 cântece şi 5 jocuri populare româneşti cât mai apropiate de varianta lor de la începutul sec. XX (Doina şi Căluşul intrate în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO), prin revitalizarea meşteşugului opincilor şi al cusutului cămăşilor populare, tehnici tradiționale aflate pe cale de dispariție în zona Buzăului
4. Amenajarea unui spațiu cultural şi expozițional pentru a spori accesul publicului larg la bunurile culturale din Colecția Dumitru Dan. Aceste bunuri vor fi etalate în premieră națională prin organizarea unei expoziții permanente care va celebra împlinirea a 100 de ani de la ocolul lumii pe jos realizat de Dumitru Dan, campion mondial la 100.000 km pe jos, înscris în Cartea Recordurilor Mondiale (Guinness World Records)

BENEFICIARI DIRECŢI

Muzeul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare, Muzeul Sportului Bucureşti, Complexul Muzeal „I. Antonescu”, Bacău, în calitate de deţinători ai bunurilor cu valoare istorico-documentară; turişti români şi străini, vizitatorii din mediul online naţional şi internaţional, mediul ştiinţific, autorităţile locale, 12 meşteri şi artişti populari, purtători şi transmițători de valori autentice tradiţionale care vor participa în cadrul proiectului, 15-20 elevi de etnie romă care vor învăţa meşteşugul confecţionării opincilor etc.

DURATA PROIECTULUI: 17 luni, fără a depăși 31.07.2016

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 381.932,94 lei, echivalentul a 86257,95 euro

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE ACORDATE: 341.932,94 lei, echivalentul a 77.224,11 euro

Sursa fotografiilor:

Colecţia Muzeului Judeţean Buzău
Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
Colecţia Muzeului Sportului Bucureşti
Diaconescu, Paul, Călătorii celebre. Extraordinara aventură a patru români. Ocolul Pământului pe jos. 100.000 km prin 5 continente. Supraviețuitorul povestește…, în Suplimentul ziarului Scînteia, aprilie 1968, pp. 21 - 23
Tebeica, Val, Străbătând lumea. Călători şi exploratori români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.