Muzeul Județean Buzău - scurt istoric

Muzeul Județean Buzău reprezintă cea mai prestigioasă instituție cu profil muzeal din județul Buzău. Este o instituție permanent aflată în scopul societății, deschisă publicului, care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, menținerea, conservarea și expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce reprezintă interes științific, istoric, artistic în scopul studierii, educării și recreerii, a mărturiilor material și spirituale ale existenței și evoluției comunităților locale a zonei de curbură a Carpaţilor din următoarle puncte de vedere: arheologic, istoric, etnografic, artistic, al culturii și civilizației și al marilor personalități creatoare așa cum se reflectă toate acestea în piesele de muzeu, din cele mai vechi timpuri până în contemporaneitate.

Obiectul de activitate al Muzeului Județean Buzău îl constituie: depozitarea, conservarea și asigurarea restaurării patrimoniului cultural național, acționarea permanentă pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal județean și național, organizarea de expoziții tematice temporare, de expuneri, simpozioane, manifestări aniversare ale unor evenimente ori personalități culturale, istorice, politice, realizarea și verificarea evidenței știinfice și scriptice a tuturor bunurilor culturale existente în colecțiile secțiilor Muzeului Județean Buzău, asigurarea tuturor bunurilor de patrimoniu.

Muzeul servește, de asemenea, drept centru de conferințe pentru publicul buzoian și național, dar și ca loc de desfășurare pentru conferințe internaționale. În muzeu sunt organizate colocvii, consfătuiri, concursuri, concerte, întruniri dintre cele mai variate. Aici se organizează anual sesiuni naționale de comunicări și referate ale căror rezultate sunt publicate în revistele de specialitate ale muzeului: “Mousaios” și “Analele Buzăului”.

În anul 1891, Basil Iorgulescu cerea Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice permisiunea de a constitui la Buzău, o colecție de piese arheologice, istorice și etnografice, ce fuseseră adunate de acesta în cei peste zece ani de căutări în județ. Prin urmare, în anul 1895 lua naștere prima colecție publică de piese arheologice, antropologice și istorice la Buzău, fiind expusă în una din sălile Liceului “Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Astfel, se poate considera acest moment ca reprezentând nașterea primului muzeu buzoian.
La data de 1 iulie 1933, ia ființă la Buzău, un muzeu în adevăratul sens al cuvântului, organizat în temeiul prevederilor articolelor 11-27 din “Legea pentru organizarea bibliotecilor și muzeelor publice”.

Denumit “Muzeul regional al învățătorilor”, acesta funcționa pe lângă Revizoratul școlar și își avea sediul la etajul Școlii Primare numărul 1 de fete, deschis publicului pentru vizitare, doar o dată pe săptămână. Acesta era organizat pe mai multe secții: zoologie, botanică, istorie, numismatică – medalistică, artistică, istoria medicinei, geologică, monografică, publicistică și a copilului. Exponatele urmau să fie obținute atât prin achiziții cât și prin donații. Astfel de probleme reveneau unui comitet de sprijin alcătuit din 100 de persoane, conducerea muzeului fiind asigurată de un consiliu artistic în a cărei componență intrau profesori de diverse specialități, fiecare având în grijă căte o secție.
Muzeul este transferat într-o încăpere a Palatului Comunal, în anul 1936, fiind deschis pentru public începând cu data de 24 iunie. Din cauza celui de-al doilea război mondial, muzeul trece prin unele perioade critice, o mare parte din patrimoniu fiind distrusă.
Redeschis în anul 1953, muzeul are o expoziție permanentă propriu-zisă din anul 1955. Apreciind primele expoziții permanente, se poate afirma că, acestea nu reprezentau decât o simplă etalare, și aceea destul de confuză, a patrimoniului. Această expunere consta în piese originale, texte, grafice, hărți și panouri din placaj pe care erau reproduse scene din viața oamenilor, în decursul timpului.

Pe data de 1 februarie 1968, a avut loc reorganizarea Muzeului Orășenesc Buzău, devenind astfel Muzeul Județean Buzău. Muzeul a cunoscut și câteva etape mai dificile. După reorganizarea sa din perioada 1962-1964 cu intervenții și modificări permanente reclamate nu de criterii științifice ci de cerințe de ordin subiectiv, în septembrie 1974 muzeul este închis și transferat în Palatul Comunal. Transferul s-a efectuat în ideea organizării aici a unui complex muzeal, în care pe lângă expoziția permanentă de arheologie și istorie să-și găsească locul și o secție de artă decorativă.

După acest eveniment, în ideea înființării unei secții de artă decorativă, din anul 1971 se fac demersuri și se obțin, prin intermediul Oficiului pentru organizarea expozițiilor, lucrări de artă plastică (pictură, sculptură), dar și decorativă (ceramică, sticlă, imprimeuri, tapiserii). Așadar, se decide ca, la data de 9 decembrie 1976, muzeul să fie mutat în actualul sediu din Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50, operațiune finalizată în luna martie a anului 1977. Muzeul Județean Buzău a cunoscut și câteva etape mai dificile.

La noul sediu au fost executate, până în anul 1980, majoritatea lucrărilor de reparații capitale, consolidări și amenajări, s-a refăcut și îmbogățit tematica cu scopul de a acoperi spațiul existent. Toate aceste eforturi au fost finalizate la data de 12 iulie 1980 prin vernisarea sectorului de pictură “Brăduț Covaliu”, iar în luna decembrie a aceluiași an, a avut loc inaugurarea secției de artă decorativă a Muzeului Județean Buzău.

Expoziția permanentă de arheologie și istorie, organizată în 13 săli cu secțiile: istorie veche și arheologie, istorie medie, modernă și contemporană, modernizată sub aspect muzeotehnic, a fost inaugurată la 7 iulie 1981, reorganizată în 1986 și actualizată în 1990.

Clădirea Muzeului Judeţean Buzău a fost construită între 1931-1937 şi se situează între valorile de patrimoniu de importanţă regională fiind inclusă în lista monumentelor de patrimoniu de tip B, cod LMI 2004: BZ –II-m-B-02317. Clădirea a fost reabilitată în perioada 2010-2015 printr-un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1.: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. Valoarea totală a proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” a fost de 38.347.904,32 lei.

Sursa fotografiilor:

Colecţia Muzeului Judeţean Buzău
Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
Colecţia Muzeului Sportului Bucureşti
Diaconescu, Paul, Călătorii celebre. Extraordinara aventură a patru români. Ocolul Pământului pe jos. 100.000 km prin 5 continente. Supraviețuitorul povestește…, în Suplimentul ziarului Scînteia, aprilie 1968, pp. 21 - 23
Tebeica, Val, Străbătând lumea. Călători şi exploratori români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.